Bloggarkiv

­

Detta bloggarkiv gör det möjligt för den nyfikne att snabbt skapa en bild av bloggarens engagemang och sedan göra nedslag där rubriken väcker intresse.

Om man vill kolla texter som publicerats på annat håll så får man gå till Artikelindex på webbplatsen Språk, tro och religion.

De båda texterna Sex teser och Kunskapsfråga och vision som finns som sidor i blogghuvudet är inte regelrätta bloggar. De kan ses som två grundstenar som pekar ut en grundriktning för alla andra texter.

2023.

Nr 137. Ansvarighet som läkande kraft. Introduktion till kapitel 2 i bokcirkeln om ”Existentiell livssyn – kristen tro?” .  (3.5.2023). Introduktion till tredje bokcirkelträffen (av fyra) kring boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?”

Nr 136. “Existentiell livssyn – kristen tro?“ Bokcirkel. Fyra torsdagskvällar på Zoom. (6.4.2023). Bokcirkel på Zoom! Fyra torsdagkväller kl 19.30 – 21. Inbjudna personer håller en introduktion på max 40 minuter vid varje Zoomträff.  Arrangör är nätverket Kristen bortom Gud och Alternaliv förlag, Fem av bokens nio kapitel kommer att behandlas i bokcirkeln. Ingen avgift. Man måste anmäla sig för att få Zoomlänk via mail.

Nr 135. “Inte så sekulära som vi tror”. Om nedsättande retorik. Kritik av DN Kultur. (12.3.2023). Blogggen handlar om när DN Kultur på ett märkligt sätt stängde ner en vidare debatt om ärligt och fungerande språk i gränslandet mellan sekulärt, existentiellt och religiöst.

.

2022.

Nr 134. Livmanifest med äppelceremoni. (9.8.2022). Detta jordiska livsmanifestet fick sitt första test på en retreat i mitten på juli 2022. Alla de femton deltagarna på “Samskapad retreat” anmodades att bidra med någon form av aktivitet. Detta var mitt bidrag.

Nr 133. Tema 8. Om Gud och gudsbilder. Textsamtal med fyra deltagare. Olov Sandegård, Staffan Sandin, Erik Stenberg-Roos och Carl Gustaf Olofsson. (15.6.2022). Textsamtalet i Facebookgruppen ”Existentiell livssyn – kristen tro? ….. diskussionsgrupp” pågick mellan den 16 november 2021 och den 21 maj 2022. Det skrevs totalt 16 inlägg, 4 vardera av de fyra ”samtalarna”.

Nr 132. Sex teser. Föredrag på Humanisterna Kalmars årsmöte 2022. Del 2. (25.4.2022) Föredragt hölls på Kalmar konstmuseums bibliotek den 20 mars 2022.

Nr 131. Kunskapsfråga och vision. Föredrag på Humanisterna Kalmars årsmöte. Del 1. (25.4.2022) Föredragt hölls på Kalmar konstmuseums bibliotek den 20 mars 2022.

Nr 130. Tro och skärvor av en personlig livshistoria. Föreläsning på Kontempel i Stockholm. (2.1.2022). Föreläsningen hölls söndagen den 14 november 2021 i Kontempels lokal på Skepssholmen.

2021. 

(8 stycken)

Nr 129. Tema 7. Existentiell tro. Textsamtal med prästen Erik Stenberg-Roos. (27.12.20219. Bloggen är en sammanställning av tema 7 i det ”textsamtal” på Facebook som påbörjade den 26 juli 2020. I Tema 7 ingår 7 inlägg publicerade mellan  25 augusti och 14 oktober 2021.

Nr 128. Existensvillkor, demokrati och teologi.  (8.12.2021) Tre teser, två motstridiga livshållningar och tre grundteman för boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?”

Nr 127. Tema 6. Kristusseende och kallelse.  Textsamtal med SKUT-prästen Erik Stenberg-Roos.  Bloggen är en sammanställning av tema 6 i det ”textsamtal” på Facebook som påbörjade den 26 juli 2020. I Tema 6 ingår 7 inlägg publicerade mellan 9 maj och 11 juli.

Nr 126. Helvetestron och döden. (10.7.2021) Texten publicerades i Humanisten nr 2/2021.  Texten är en stark plädering mot tron på helevetet och eviga straff. Denna tro har fortfarande en stark ställning inom stora delar av kristenheten och islam.

Nr 125. Tema 5. Teologisk utveckling och monster? Textsamtal med SKUT-prästen Erik Stenberg-Roos.  Bloggen är en sammanställning av tema 5 i det ”textsamtal” på Facebook som påbörjade den 26 juli 2020. I Tema 5 ingår 5 inlägg publicerade mellan 21 mars och 21 april.

Nr 124. Tema 4. Om död och tillit. Textsamtal med SKUT-prästen Erik Stenberg-Roos. Bloggen är en sammanställning av tema 4 i det ”textsamtal” på Facebook som påbörjade den 26 juli 2020. I Tema 4 ingår 7 inlägg publicerade mellan 7 januari och 8 mars 2021.

Nr 123. Tema 3. Samvetets, hjärtats och sanningens röster. Textsamtal med SKUT-prästen Erik Stenberg-Roos. (8.1.2021). Bloggen är en sammanställning av de 8 inläggen i ”textsamtalet” under Tema 3.

Nr 122. Jobs bok. Ateisteologisk bibeltolkning. (5.1.2021). En Facebooktråd fick mig att börja fundera på denna märkliga text i Gamla Testamentet. Kan man som ateist bortse från det övernaturliga och få behållning av texten? Kan man betrakta det övernaturliga som en kulturellt bunden tolkningsram för tidlöst giltiga mänskliga erfarenheterer?

2020.
(7 stycken)

Nr 121. Sekulär tro visavi existentiell tro. Kommentarer till Del 1 av Martin Hägglunds ”vårt enda liv. (20.11.2020). En mycket lång blogg vars grundtema är att sätta tankegodset i första delen av Martin Hägglunds bok ”Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet” (oktober 2020) i relation till tankegodset i ”Existentiell livssyn – kristen tro?” (maj 2020, nätbok 1999). Det innebär framför allt rejält med problematiseringar visavi begrepp och analyser i denna första del av ”Vårt enda liv”.

Nr 120. Tema 2. Textsamtal med Erik Stenberg-Roos utifrån boken ”Existenttiell livssyn – kristen tro?”. (9.11.2020). Bloggen redovisar de 7 inlägg som publicerats under Tema 2: ”Den existensreligiösa livssynen” i Facebookgruppen ”Existentiell livssyn . kristen tro? …. diskussionsgrupp”.

Nr 119. Tema 1. Textsamtal med Erik Stenberg-Roos utifrån boken ”Existenttiell livssyn – kristen tro?”. (22.10.2020). Bloggen redovisar de 7 inlägg som publicerats under Tema 1: ”Traditionell kristen tro??” i Facebookgruppen ”Existentiell livssyn . kristen tro? …. diskussionsgrupp”.

Nr 118.”Existentiell livssyn – kristen tro?” har blivit en tryckt bok efter 21 år som nätbok på internet. En av livets överraskningar. .  (31.5.2020). Nätboken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” från 1999 har blivit fysisk bok som kan köpas på internet. I bloggen finns en kort historik om bokens långa tillkomsthistoria. Där finns också en fyllig persentation av boken som skrevs i början av 2000-talet.

Nr 117. ”Människan är inte unik”. Några kritiska synpunkter på ”Världen själv” av Ulf Danielsson. (21.4.2020).  Är människan unik? Är våra val och handlingar determinerade? Finns det olika sorters determinism? Vad händer med de neurologiska processerna i hjärnan när vi läser en bok? Kan text i livlös materia påverka den fundamentala fysik som är grunden för hjärnans och människokroppens livsprocesser? Ulf Danielsson nya bok “Världen själv” väcker många spännande filosofiska frågor. Drivkraften att skriva har varit kritiska reaktioner på ett par viktiga punkter.  

Nr 116. Existentiell fördjupning ett svar på vår tids kriser. Tankar kring en viktig krönika i DN av Björn Wiman (23.1.2020). DN:s kulturchef skrev i sin söndagskrönika den 19 januari 2020 om en viktig samtidsproblematik. Men i stället för att öppna dörrar så stänger han. Bloggen försöker ge ord åt detta. Det som är bra är att Björn Wimans krönika ger extra aktualitet åt föregående blogg om sekulär andlighet.

Nr 115. Sekulär andlighet – finns den. Videofilmat föredrag från 2013 som fått aktualitet genom Martin Hägglund. (16.1.2020). Det videoinspelade föredraget hölls våren 2013 i Humanisterna Stockholms regi på ABF Sveavägen. Begreppet sekulär andlighet har fått förnyad aktualitet genom den internationellt uppmärksammade boken “This Life. Secular Faith and Spiritual Freedom” av svensken och Yaleprofessorn Martin Hägglund.

2019.
(4 stycken)

Nr 114. Vilket ansvar har vi för de framtida globala livsbetingelserna (Humanisten nr 3/2019) (20.11.2019).  Om klimat och ändliga resurser, våra alltmer påträngande globala ödesfrågor. Texten publicerades i Humanisten nr 3/2019. Den är skriven tillsammans med Fredrik Ahlgren, fd. ordförande i Humanisterna Kalmar och under ett antal år styrelsekollega.

Nr 113. Om Gud finns. Ateistiska funderingar om Yttersta domen! (19.11.2019). En tankelek om Gud och yttersta domen av en ateist och fritänkare. Den har sina rötter i ett starkt och vackert barndomsminne och i den kristna miljö jag växte upp i. 

Nr 112. Antropocen och energiförbrukning i ett globalt perspektiv. (21.2.2019) Det var nästan en chock när jag efter två eller tre dagar upptäckte att det stora lila fältet i grafen var naturgas och inte kärnkraft (nuclear) som jag lite slarvigt hade uppfattat det som. Efterhand som dagarna gått har begreppet “fossilfritt” utifrån grafen vackra färgfält alltmer börjar lysa med någon sorts inre eldskrift. Ett par gånger har jag vaknat mitt i natten med frågan om vad den vackra grafen egentligen betyder mera handfast.

Nr 111. Att vara människa i antropocen. Några tankar efter en föreläsning av docent Martin Gren.  (28.1.2019). Martin Grens föreläsning kring den globala situation vi har att hantera har satt viktiga tankar i rörelse. Hans kreativa ordbildningar känns värdefulla för min del.

2018.
(14 stycken)

Nr 110. Levinas, den Andre och det etiska imperativet. Apropå Filosofiska rummet den 18 november 2018. (25.11.2018). …. Det var intressant och ändå på något sätt abstrakt och undflyende. Det handlade om en viktig problematik och en spännande filosof som jag känner till sedan länge, men bara är ytligt bekant med. Det slog an trådar som engagerat mig med stor kraft under många år. Detta gällde tro bortom det övernaturliga och frågan om vad som gör oss till moraliska och etiskt reflekterande varelser……

Nr 109. Behöver vi nya sätt att tänka? Ett samtal om jordens framtid. Kulturhuset i Stockholm den 9 oktober. Presentation av arrangemanget. ”… Detta panelsamtal utgår ifrån att det utöver politiskt mod och briljanta tekniska lösningar även krävs djupgående förändringar av mentalitet och sättet att tänka hos såväl gemene man som de globala eliterna för att vi ska hitta långsiktigt hållbara sätt att leva. Krävs en ny form av jordbunden andlighet med global räckvidd som är oberoende av föreställningar om övernaturliga makter och krafter? Sekulär andlighet? Mentalitetsrevolution? Förundran? Behövs en existentiell omställning? Existentiell fördjupning? …..”

Nr 108. Bedragare, galning, Gud – eller människa. (20.9.2018). Debattartikel  i Östra Småland/Nyheterna. Den är ett svar på pingstpastorerna Fredric Cronas och Daniel Alms inlägg från 1 september.

Nr 107. Om livets mening – himmel och helvete. (20.8.2018) Debattartikel  i Östra Småland/Nyheterna. Den är ett svar på pingstpastorerna Fredric Cronas och Daniel Alms inlägg från den 11 augusti.

Nr 106. Viktigt att samtala om meningen med livet. (19.9.2018). Debattartikel  i Östra Småland/Nyheterna. Den publicerades den 28 juli och var ett svar på pingstpastorerna Fredric Cronas och Daniel Alms inlägg från den 6 juli.

Nr 105. Moderniteten från en sjöbod utan el. En prosalyrisk betraktelse inför valet. Texten publicerades i Östra Småland onsdagen den 5 september. Då hade texten funnits några dagar här på bloggen.

Nr 104. Finns Gud? (17.7,2018). Inledning till en debatt med pastor Vesa Annala i Adventkyrkan i Kalmar hösten 2011.

Fem betraktelser (29.6.2018). Betraktelserna varvades med musik för cello och piano. Arrangemanget hölls söndagen den 10 juni på Konstepidemin i Göteborg och arrangerades av Humanisterna Väst. De är publicerade här den 29 juni 2018.

Nr 103. Hopp, livsglädje och kärlek. Betraktelse 5.

Nr 102. Vår dubbelhet som människor. Betraktelse 4. 

Nr 101. Döden och sorgen. Betraktelse 3.

Nr 100. Delaktighet och mening. Betraktelse 2.

Nr 99. Livets väv. Betraktelse 1.

Nr 98. Tro och tillit: ett ateistiskt perspektiv. Publicerad i Humanisten nr 1/2018 (28.4.2018). Texten berör en livsviktig existentiell eller antropologisk  trosproblematik som är märkligt osynlig inom såväl akademiska ämnen som filosofi, teologi och statsvetenskap som i den breda offentliga livsåsådningsdiskussionen.

Nr 97. Om tro. Plus en tankelek om den tidiga kyrkan. (19.3.2018)
Bloggen är skriven apropå debattartikeln ”Kan man vara kristen bortom Gud” som var införd  i Kyrkans Tidning nr 11/2018. 

2017 ­
(11 stycken)

Nr 96. “Återställelsens glädje”. Några kommentarer till Teologiska rummet den 5 november 2017.  (30.12.2017) Ett inslag på tre minuter om passionsdramat i på slutet av Teologiska rummet  är utgångspunkten för denna blogg. Jag reagerar på ett för mig själv överraskande sätt inför den tolkning av dramat med Jesu korsfästelse som formuleras under dessa tre minuter.  

Nr 95. Teoremaupplevelsen. En livsformande upplevelse med komplikationer.  (13.11.2017) Sett i ett nästan femtioårigt perspektiv kan jag med eftertryck konstatera att en upplevelse jag hade hösten 1969 har haft en helt avgörande betydelse för mitt liv. Det gick många år innan jag hjälpligt kunde fånga in den i ordens värld för mig själv. …… Det finns två komplikationer i den bild som målas upp. Jag har ännu inte bestämt mig för om en av dom är pinsam. Jag återkommer till detta på slutet!

Nr 94. Gudlöst om kyrkan och mänsklighetens framtid. Debattartikel i Östra Småland.  (4.11.2017) Texten publicerades i mitt lokala husorgan, Östra Småland, den 31 oktober, på 500-årsdagen av det som brukar betraktas som reformationens startpunkt. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther enligt legenden upp sina 95 teser på slottskyrkan i WittenbergRubriken på den inskickade texten var ett långt ord längre: ”Gudlöst om kyrkan, reformationen och mänsklighetens framtid”.

Nr 93. Bortom det övernaturliga. Del 3. Andra delen av föreläsningen Ansvar och flykt. (29.10.2017). I denna andra del av föreläsningen görs en existentiell analys av ansvarighetens hållning. Det visas på tydliga förbindelselänkar med det kristna trosspråkets begrepp synd och nåd. Om analysen är riktig så är dessa erfarenheter helt oberoende av våra föreställningar om en personligt handlande gud – och existensen av en övernaturlig verklighet. Det gäller i så fall existentiella realiteter som gäller lika för såväl kristna som muslimer, buddhister och ateister. Även här finns en länk till en podfil av föreläsningen i sin helhet. Det innebär att man kan lyssna på föreläsningen i stället för att läsa. På dator eller mobil!

Nr 92. Bortom det övernaturliga. Del 2. Första delen av föreläsningen “Ansvar och flykt”. (29.10.2017) Om det personliga engagemang som är bakgrunden till föreläsningen och tre intro – vision, kunskapsfråga och om mening och människans dubbelhet. Denna del fungerar som ett grundaccord till den existentiella analysen i föreläsningens andra del. Här finns även länk till en podfil av föreläsningen i sin helhet. Det innebär att man kan lyssna på föreläsningen i stället för att läsa.

Nr 91. Bortom det övernaturliga. Del 1. Teologisk konferens på THS.
(18.10.2017). Några foton och en kort presentation av den teologiska heldagskonferensen ”Bortom det övernaturliga”. Där finns också några länkar till den hårda kritik från evangelikalt håll som riktats mot THS för att man upplåter sina dörrar för denna konferens.

Nr 90. Ulf Ekman, Livets Ord och Sommar i P1. Några kritiska reflektioner.
(14.7.2017). Jag lyssnade i efterhand på Livets Ordgrundaren Ulf Ekmans Sommar i P1. Jag var nyfiken på om sommarpratet skulle innehålla någon form av avbön och kritik gentemot den teologi och förkunnelse som Ulf Ekman och Livets Ord bar upp sedan starten i början på 1980-talet.

Nr 89. Den sekulära andligheten – några ateistiska reflektioner. Publicerad i Humanisten nr 1/2017 (31.3.2017).
Finns det något som kan kallas ‘sekulär andlighet’? Betecknar ordet ‘andlighet’ något viktigt? Gäller det ett område av universella erfarenheter helt oberoende av föreställningar om högre makter och övernaturliga krafter? Behöver den sekulära kulturen återta ordet ‘andlig’ från den traditionellt religiösa världen? 

Nr 88. ”Människosonen”. Några tankar kring Lennart Hagerfors bok om den okända delen av Jesu liv.
Å ena sidan den vaga upplevelsen av något som kallar och ställer anspråk på ens liv – oklart varifrån och vad det gäller – och å andra sidan den räcka av händelser, människoöden, känslor, dilemman, insikter som livet ställer i ens väg och som tillsammans formar en människas liv. Lennart Hagerfors gestaltar denna spänning på ett trovärdigt sätt i Människosonen som handlar om den okända delen av Jesu liv. Det är mycket bra gjort! Och från mitt perspektiv även modigt!! (23.2.2017)

Nr 87. Mystik och medvetenhet. Publicerad i Humanisten nr 4/2015.
Om förundran inför vår plats i tillvaron. Vad finns det för relation mellan transformerande djuperfarenheter och detta religionsvetarna talar om i termer av mystik. Kan förundran rädda världen? Perspektivet är ateistiskt. (20.2.2017)

Nr 86. Döden. En ateistisk betraktelse. Publicerad i Humanisten nr 1/2015
Om människolivets storslagenhet, olika sorters dödar och som avslutning vad som med glimten i ögat kan kallas en personlig ateistisk eskatologi. (12.2.2017)

2016
(8 stycken)

Nr 85. Varför inte Phil Zuckermans ”Society without God”? Fråga till professorerna David Thurfjell, Mattias Martinson och Bengt Kristensson Uggla. (29.11.2016)

Nr 84. Transcendenserfarenheter och illusioner. Kritiska kommentarer (del 2) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. (22.8.2016)

Nr 83. Vad betyder ”andlig” och ”andlig utveckling”? Kritiska kommentarer (del 1) till Sam Harris bok ”Upplyst meditation”. (16.6.2016)

Nr 82. Pop-up-virusen på webbplatsen Språk, tro och religion är nu fixade. (5.6.2016)

Nr 81. Katedralens hemlighet – ett existentiell perspektiv. Kommentarer (4 av 4) till boken ”Katedralens hemlighet” av Bengt Kristesson Uggla. (31.3.2016)

Nr 80. Tro och tvivel – naturalistiskt visavi existentiellt. Kommentarer (3 av 4) till boken ”Katedralens hemlighet” av Bengt Kristensson Uggla.
Om två sorters trosfrågor. En gäller sakförhållanden. Den andra gäller människosyn. Den senare är existentiell till sin natur och märkligt osynlig inom teologi och religionsvetenskap. Avslutningsvis pläderas för en ny ideell folkrörelse som är fokuserad kring de existentiella tros- och livsfrågorna. (4.3.2016)

Nr 79. Trivialisering visavi existentiellt allvar. Kommentarer (2 av 4) till boken ”Katedralens hemlighet” av Bengt Kristesson Uggla. (4.3.2016)

Nr 78. Den existentiella kristendomstesen. Bortom ateism och religion. Kommentarer (1 av 4) till boken ”Katedralens hemlighet” av Bengt Kristensson Uggla.
Bestod den ursprungliga kristendomen av två sidor? En existentiell som bärande kärna?  Och en teistisk-metafysisk för att förklara förstå de livsformande erfarenheter som hade en specifik existentiell livshållning som grund? Bloggen berör en problematik som än så länge är frånvarande inom samtida teologi och religionsvetenskap. (4.3.2016)

2015.
(13 stycken)

Nr 77. Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv.(14.12.2015)

Nr 76. Fd ärkebiskop KG Hammar senaste bok gör mig ledsen! (17.11.2015)

Nr 75. Tankelek kring X, en sekulär, ateistisk samhällelig struktur. (30.7.2015)

Nr 74. Vad betyder religion? Kommentarer till kapitel 3 i ”Det gudlösa folket” av David Thurfjell. (28.6.2015)

Nr 73. De existentiella livsfrågornas sekularisering. Kommentarer till kapitel 2 i ”Det gudlösa folket” av David Thurfjell. (24.6.2015)

Nr 72. Existentiell religiositet. Gudlöst och sekulärt. Sidotext till David Thurfjells ”Det gudlösa folket” (16.6.2015)

Nr 71. Vad betyder religiös? Kommentarer till första kapitlet i ”Det gudlösa folket” av David Thurfjell. (16.6.2015)

Nr 70. Vad är en religiös erfarenhet? Förslag till ett forskningsprojekt apropå Teologiska rummet 12 april 2015. (17.4.2015)

Nr 69. Kan tro vara sekulär och ateistisk? Apropå en artikel i SANS nr 2/2015. (30.3.2015)

Nr 68. Gudlös kallelse – del 1. Apropå en DN-intervju med fd moderaten Tomas Idergard.
(14.3.2015)

Nr 67. En idé för vilken jag vill leva och dö. Kierkegaard och terrorattentatet i Köpenhamn. (15.2.2015)

Nr 66. 70 år sedan befrielsen av Auschwitz. Några reseanteckningar. (27.1.2015)

Nr 65. Några kritiska tankar kring Lena Anderssons DN-krönika om Karl Popper. (5.1.2015)

2014
(11 stycken)

Nr 64. En ateistisk tolkning av passionsdramat. (9.11.2014)

Nr 63. Sverige är en av bovarna för jordens långsiktiga hållbarhet. Gästblogg av Aina Hagberg. (1.10.2014)

Nr 62. Klimat på frukostmöte med Margot Wallström. (3.9.2014)

Nr 61. Vad är prästen och teologen Annika Borgs syn på hållbar utveckling? (1.8.2014)

Nr 60. Klimatretoriken är vilseledande! Debattartikel i Barometern. (1.7.2014)

Nr 59. Falsk klimatmatematik! (23.5.2014)

Nr 58. Christer Sturmark sätter tummen på en trivialiserande tankefigur. (7.3.2014)

Nr 57. Funderingar kring en artikel av KG Hammar om Dag Hammarskjölds bok ”Vägmärken”. (26.1.2014)

Nr 56. ”Existentiell livssyn – kristen tro?” finns nu att köpa och låna. (21.1.2014)

Nr 55. Kierkegaardhädelser. Apropå en föreläsning av Ted Harris. (11.1.2014)

Liten statistikrapport för 2013 (8.1.2014)

2013
(22 stycken)

Nr 54. Två trosparadigm – del 3. Om Antje Jackelén och att spela extrema krafter i händerna. (5.12.2013)

Nr 53. Två trosparadigm – del 2. Annika Borg visavi KG Hammar. (16.11.2013)

Nr 52. Två trosparadigm?! Apropå debatten kring Antje Jackelén. (19.10.2013)

Nr 51. Tips! KG Hammar recenserar Eskil Francks bok. (4.10.2013)

Nr 50. Martin Heidegger, SANS och PC Jersild. (2.10.2013)

Nr 49. Nega-metoden. Ny metod att räkna nationella koldioxidutsläpp. (6.8.2013)

Nr 48. Boken ”Mystik och andlighet”. Några läskommentarer.(27.7.2013)

Nr 47. ”Religiös motivation”. Några tankar kring en DN-kolumn av David Brooks. (10.7.2013)

Nr 46. Intervju i Östran 25 juni. (25.6.2013)

Nr 45. Predikan. Några ateistiska söndagstankar. (9.6.2013)

Nr 44. Ateism och förundran. (7.5.2013)

Nr 43. ”Medvetandets mysterium”. Några tankar utifrån första pi-samtalet på Kunskapskanalen. (17.4.2013)

Nr 42. Kan man vara troende Humanist? Och samtidigt ateist? (7.4.2013)

Nr 41. Seminariet ”Sekulär andlighet – finns den?” Podfil, video och manus. (28.3.2013)

Nr 40. Sekulär andlighet – finns den? Föredrag den 27 mars på ABF i Stockholm. (22.3.2013)

Nr 39. Om existensvillkor, Lena Andersson och att lägga livet tillrätta. (9.2.2013)

Nr 38. Ordet mystik. Att synliggöra eller skapa dimridåer. (7.2.2013)

Nr 37. Sökes: Ateistkristen präst med stark förankring i traditionen. (1.2.2013)

Nr 36. Förenade Humanister och detta med nidbildsretorik. (19.1.2013)

Nr 35. Gudgubbar 2: Frikyrkopastor Stanley Sjöberg och brytningen med läran om helvete och eviga straff. (15.1.2013)

Nr 34. Gudgubbar 1: Biskop Lennart Koskinen och frågan om ateism visavi agnosticism. (14.1.2013)

Nr 33. Teologen Marcus Borg och frågan om Guds vara eller icke-vara. (10.1.2013)

2012
(21 stycken)


Nr 32.
Samtal om döden. (8.11.2012)

Nr 31. Temavecka – ”Vad kan man tro på”. Del 8. Eftertankar. Tro? (2.11.2012)

Nr 30. Temavecka – ”Vad kan man tro på”. Del 7. Etertankar. Om förnuft och rationalitet.
(23.10.2012)

Nr 29. Temavecka – ”Vad kan man tro på”. Del 6. Behovet av sekulärandliga språk. (21.10.2012)

Nr 28. Temavecka – ”Vad kan man tro på”. Del 5. Bristen på språk och sammanhang för livets allvar. (21.10.2012)

Nr 27. Temavecka – ”Vad kan man tro på”. Del 4. Sekulär andlighet. (20.10.2012)

Nr 26. Temavecka – ”Vad kan man tro på”. Del 3. Richard Dawkins visavi Alain de Botton. (20.10.2012)

Nr 25. Temavecka – ”Vad kan man tro på?”. Del 2. En kort historik kring den svenska debatten om tro och vetande. (14.10.2012)

Nr 24. Temavecka – ”Vad kan man tro på?”. Del 1. Funderingar inför en temavecka i Sveriges Radio P1. (14.10.2012)

Nr 23. Hedningarnas förgård. Några reaktioner på ett seminarie. (18.9.2012)

Nr 22. Kyrkorum, ljusbärare och livets allvar. (15.8.2012)

Nr 21. Konsten att trivialisera. Kommentar till ny blogg av Dag Sandahl. (2.7.2012)

Nr 20. Gud och välsignelsen. Svar till Marcus Birro. (15.6.2012)

Nr 19. Kort kommentar till en ny blogg om Olofsson av Dag Sandahl. (13.6.2012)

Nr 18. Otro och frikyrkoateister. Svar till Dag Sandahl. (11.6.2012)

Nr 17. Jesus som konsumentupplysare. Svar till Dag Sandahl. (7.6.2012)

Nr 16. Välsignelsen och skolavslutningar i kyrkan. (7.6.2012)

Nr 15. Påskdramat. Kyrkans Tidnings bidrag till tystnadens kultur. (5.4.2012)

Nr 14. Tro och vetande på teologifestivalen 2012. (11.2.2012)

Nr 13. ”Öppet kunskapssökande”. Debattartikel i Barometern. (1.2.2012)

Nr 12. Debatt med biskop Jackelén i Kyrkans Tidning årskiftet 2011/2012. (23.1.2012)

2011
(10 stycken)


Nr 11.
”Jesu uppståndelse”. Videofilmad debatt i Kalmar. Video. (13.12.2011)

Nr 10. Vägen från tro till icke-tro. Föredrag av Theodor Kallifatides. Video. (23.11.2011)

Nr 9. Debatt om Jesu uppståndelse i Kalmar den 10 december. (22.9.2011)

Nr 8. Om ärkebiskop Wejryds snäva gudsperspektiv. Video. (17.9.2012)

Nr 7. ”Finns Gud?” Videofilmad debatt i Kalmar. Video. (1.9.2011)

Nr 6. Livets Ord. Video. (22.8.2011)

Nr 5. Ansvarighetstesen – introduktion. Video. (21.2.2011)

4:an Debatt (2). Om otro. Svar från CG Olofsson till Mattias Martinson. (24.1.2011)

4:an Debatt (1). Om otro. Svar från Mattias Martinson till CG Olofsson. (10.1.2011)

2010
(4 stycken)

Nr 4. En fråga om otro till teologiprofessorn Mattias Martinson. Video. (7.12.2010)

Nr 3. Om Richard Dawkins syn på religion och religiositet. Video.(26.11.2010)

Nr 2. Om förnuft visavi rationellt/logiskt tänkande. Video. (5.11.2010)

Nr 1. Premiärtest. Om Humanisterna och tro på Gud. Video. (6.11.2010)