Nr 77. Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv.

Den 19 oktober 2015 samtalade professorerna Ingvar Johansson (teoretisk filosofi), Åsa Wikforss (teoretisk filosofi) och Ulf Danielsson (teoretisk fysik) utifrån rubriken ”Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv” på Kalmar Stadsbibliotek. Mellan 90 och 95 personer hade hittat dit. Arrangemanget var ett initiativ av Humanisterna Kalmar. Idén var min och jag var också huvudansvarig. Det genomfördes i nära samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och med stöd av ABF Östra Småland/Öland. 

För första gången i mitt liv var jag moderator. Med en så kvalificerad och sakinriktad panel som var i stort sett självgående så gick det bra. Men det var ändå en utmaning att fungera i denna nya roll och det fanns en hel del oro och nervositet innan. När jag runt kl 17 hade mött Åsa Wikforss vid tåget och lotsat henne till biblioteket och vår provisoriska intervjustudio, den sista av tre intervjuer, så kom plötsligt den överraskande tanken – ”Kul att leka TV!”. Nervositeten släppte som i ett slag. Det var kul att leka TV, det kändes bra att vara moderator – och det var en intelligent, vaken, jättefin panel. Och det blev ett spännande samtal på hög nivå.

Cirka tre veckor innan samtalet fick de tre professorerna nedanstående introduktion. Den gjordes också tillgänglig på internet. I det skarpa läget på Kalmar Stadsbibliotek hölls en kortare introduktion för att också få utrymme för en presentation av panelen. På Humanisterna Kalmars blogg om arrangemanget  finns en presentation panelen.

Samtalet spelades in på video. Videolänk finns sist i bloggen!
Man kan läsa mer om arrangemanget på Humanisterna Kalmars blogg!  Där finns också länkar till de intervjuer som gjordes med var och en av professorerna innan samtalet.  

PS. Den 22 november tilldelades Ulf Danielsson 2015 års Hedeniuspris. Se motivering och länk sist.

PS 2. (14 januari 2017)
Professor Ingvar Johanssons inledning kan läsas i Humanisten nr 1/2016. Den har rubriken ”Medvetandefenomen och den sekulära humanismen” och finns på s.22-23. Numret kan laddas ner i sin helhet som pdf-fil.  Inledningen är också översatt till engelska. Den finns under fliken ”Ontology” som pdf-fil med rubriken ”The Certainty of the Existence of Consciousness” på Ingvar Johanssons webbplats. Förstasidan hittar man här! I slutet på augusti 2016 publicerades en lista med de nu levande 50 mest inflytelserika filosoferna. Som nr 22 på listan finns Ingvar Johansson som enda skandinaviska filosof. På listan finns namn som Tomas Nagel, John Searl, Peter Singer, Daniel Dennet, Martha Nussbaum – men även några uttalat kristna och teistiska filosofer. Så listan säger alltså inget om den filosofi som de uppräknade namnen står för. De 50 filosoferna är uppräknade i bokstavsordning utan inbördes rangordning. Den är baserad på avsökning av internet med hjälp av ett sofistikerat algoritmprogram.

PS 3. (14 januari 2017)
I februari 2016 tilldelades Ulf Danielsson 2016-års Harry Martinsson-pris. Genom sin bok ”Vårt klot så ömkligt litet” som kom ut hösten 2016 så har han gjort sig än mer förtjänt av denna fina utmärkelse. Karin Bojs på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion har skrivit en kort recension.

 –

Introduktion

Frågan om medvetandets existens och natur  är en av den samtida filosofins och vetenskapens mest spännande frågor. Det är jungfruelig mark där även experterna har väldigt olika uppfattningar.

Vad är skillnaden mellan djurets medvetande, t.ex. hundens och människans. Är självmedvetande, humor, musicerande, språk unikt mänskligt? Är förmågan att uppfatta dissonanser och utifrån det börja undra och formulera frågor något som bara finns i människans värld? Är vårt medvetande om att vi fötts, att vi har förfäder sedan historiens gryning – och att vi kommer att dö unikt mänskligt?

En bok har inget medvetande. Samtidigt tillhör det de banala sanningarna att en viktig bok, en liten klump död materia med en massa konstiga krumelurer, ibland kan påverka våra medvetanden och våra liv på djupgående sätt. Vad är en text visavi frågan om medvetandets natur? Är det som bärs av texten en icke-materiell verklighet vars existens på ett högst påtagligt sätt kan påverka våra liv? Såväl via romaner som vetenskapliga texter.

Vi är medvetna om att vi kommer att dö. Vi är medvetna om våra kroppars skörhet och att vi och våra närmaste närsomhelst kan drabbas såväl av olyckor som plågsamma och dödliga sjukdomar. Vi är medvetna om vi kan drabbas av svek och att vi kan bli utestängda från viktiga gemenskaper. Vi är medvetna om att min smärta i kropp eller själ inte fullt ut kan förstås och delas av andra. Detta är exempel på existensvillkor som har det självreflekterande medvetandet som grund. Som människor måste vi förhålla oss till dessa på ett eller annat sätt och så har det varit sedan historiens gryning. Genom att blunda, tillrättalägga som ofta varit religionernas koncept eller acceptera fullt ut. I vår tid har det tillkommit att vi är medvetna om att jordens kosmiska livslängd är begränsad och att vi kan förstöra livsbetingelserna på jorden.

Är medvetande och självmedvetande kvalitativt åtskiljda? Att medvetandet har livet som grundförutsättning är givet från ett ateistiskt paradigm. Om man håller isär kan man på samma sätt säga att självmedvetandet självklart har medvetandet som en nödvändig grund. Har självmedvetandet några unika kvaliteter visavi medvetandet? Missar man något viktigt om man sätter likhetstecken mellan medvetande och självmedvetande?

Vi kan som ett faktum konstatera att människans medvetande och tankeförmåga kombinerat med händernas finmotorik har resulterat i verktyg, konstverk, texter, film, cdskivor, datorer, hus, bilar och matematiska formler. Det har också resulterat i specialredskap i form av teleskop, mikroskop, gigantiska partikelacceleratorer mm för att utforska mikro- och makrokosmos. Med sofistikerade redskap har vi fått alltmer kunskap om kosmos och livet och därmed också för grundbetingelserna för såväl livet som vår mänskliga existens. Samtidigt har denna utveckling, som med kosmiska mått mätt har skett inom en mikroskopiskt kort tidsrymd, resulterat i en teknisk utveckling och en industriell produktion där vår påverkan på vår livsmiljö håller på att bli ett akut hot mot jordens ekologiska balans och den moderna globala civilisationens överlevnad.

Och sist detta märkliga med det mänskliga självmedvetandet, att vi, som små skärvor av kosmos, kan fundera över varför jag, vi och allt finns – och hur det ska gå med allting.

Vi ser fram emot ett spännande samtal mellan tre mycket kompetenta personer kring rubrikfrågan ”Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv”. Några definitiva svar förväntar vi oss inte. Men i bästa fall kan samtalet bidra med skärvor som ökar tankerymden och som i sin tur i någon liten mån kan bidra till såväl livsmod som handlingsmod i den ovissa kosmiska resa vi alla deltar i.

Carl Gustaf Olofsson
moderator

PS. Introduktionen finns även som pdf-fil!


PS. En månad efter att Ulf Danielsson deltagit i samtalet om medvetandet på Kalmar Stadsbibliotek så tilldelades han 2015 års Hedeniuspris. Motivering: “Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.

Jag och Humanisterna Kalmar instämmer och gratulerar! Framträdandet i Kalmar är ett utmärkt exempel på det som sägs i motiveringen. Efter själva prisutdelningen höll Ulf Danielsson en föreläsning med rubriken “Den kosmiska världsåskådningen” som videofilmades.

Om Carl Gustaf Olofsson

I am born in 1948 and living in Småland in the south of Sweden. I am writer and webbmaker. I have earned my living as postman, now retired. Now I am earning som extra money by working with wood - look at www.specialsagat.se. I am member in the Swedish Humanist Federation - Humanisterna - since 2010
Detta inlägg publicerades i ateismfilosofi, medvetandet och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s