Bok2020

Den gamla boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” har blivit som ny!

 

PS. Se nedan! Facebooksida för boken. 

Existentiell livssyn – kristen tro? kom ut som fysisk bok i slutet på maj 2020. Efter tio refuseringar publicerades den på internet som nätbok 1998 – 1999.  I januarai 2014 publicerades den som ebok genom Tomas Walch och Alternaliv förlag och med publiceringsstöd från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Tomas Walch var då en för mig helt okänd person.

Den 24 febuari 2020 fick jag ett mail från Tomas Walch som tyckte det var läge att göra en fysik bok. Eftersom jag tycker bokens analyser fortfarande håller hög nivå välkomnade jag detta oväntade förslag. Mitt enda krav var att jag skulle få skriva ett kort aktuellt förord och att boken skulle finnas kvar som nätbok. Dock utan det nya förordet.

Onsdagen den 27 maj släpptes boken. Några timmar senare kunde den hittas på Bokus som var först. Fredagen den 29 maj fanns den hos alla nätbokhandlar och hade då även registrerats på Kungliga biblioteket.

Köp! Läs större eller mindre delar! Man kan med behållning läsa de flesta kapitel som enskilda texter. Fundera, problematisera eller låt den inspirera till tankar och idéer långt bortom mina tankedomäner. Eller låt den bara stå i bokhyllan för att upptäckas av någon som behöver den. Eller köp och ge bort! Boken finns kvar som nätbok. Men det nya förordet kommer bara att finnas i den fysiska boken. Om du inte vill köpa men gärna läsa förordet så fråga efter boken på ditt bibliotek.

PS. Nätboken uppmärksammades genom en liten notis i Svensk Kyrkotidning nr 38/39 1999. Notisen var skriven av Björn Skogar, docent och teologihistoriker. När notisen skrevs var han ledamot i Svenska kyrkans läronämnd och ordförande i Svenska Kyrkans kulturråd.

Två år efter denna notis fick webbplatsen ”Språk, tro och religion” driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Det möjliggjorde att skaffa domänadress och hyra in webbplatsen på ett webbhotell.

Se vidare blogg Nr 118. ”Existentiell livssyn – kristen tro?” har blivit en tryckt bok efter 21 år som nätbok på internet. En av livets överraskningar. Där kan man läsa om bokens långa tillkomsthistoria och en presentation av boken.

PS 1. (6.6.2020). Det har skapats en Facebooksida för boken. Den heter ”Existentiell livssyn – kristen tro?”. Den är tänkt som ett stöd för att marknadsföra boken. Uppmärksamma gärna vänner på boken och facebooksidan. I den mån det framöver blir arrangemang med boken som utgångspunkt – fysiska eller via Zoom – så kommer det att meddelas där, och då även skapas Evenemang. Tanken är också att alla som vill är välkommen att ge synpunkter, kritik, problematiseringar – och eventuellt uppskattning till författaren och förlaget Alternaliv som tagit sig an utgivningen. DS. 

PS 2. (30.8.2020). I mitten på juli skapades det även en Facebooksida mer rubriken ”Existentiell livssyn – kristen tro? – diskussionsgrupp”. Gå gärna med i gruppen. Där prövas för tillfället ett lite annorlunda koncept för ett ”textsamtal”.  Det lite speciella konceptet presenteras i ett Facebookinlägg den 21 juli.  Tema 1 med rubriken ”Traditionell kristen tro??” har just avslutats. Det är ett samtal mellan mig, bokens författarre, och Erik Stemberg-Roos, präst i Svenska Utlandskyrkan. Det har blivit totalt 7 inlägg. Den som börjar avslutar också. Ett nytt tema kommer att köra igång en vecka in i september. DS.  

PS 3. (januari 2021). När ett tema i det pågående ”textsamtalet” har avslutats så sammanställs inläggen i en blogg. Det är i nulägget tre bloggar. Tema 4: ”Om död och tillit” påbörjades den 7 januari. 
Nr 119. Tema 1. Traditionell kristen tro?? 
Nr 120. Tema 2. Den existensreligiösa livssynen.  
Nr 123. Tema 3. Samvetets, hjärtats och sanningens röster.  
DS.