Nr 56. ”Existentiell livssyn – kristen tro?” finns nu att köpa och låna

PS 3. (Se sist) Som tryckt bok från maj 2020!

Måndagen den 20 januari 2014, släpptes ”Existentiell livssyn – kristen tro?” som ebok. Den har hitintills endast funnits som hypertextredigerad nätbok. Den är utgiven på Alternaliv förlag. (Den finns hos den stora eboksdistributör som hette Elib i januari 2014 och som i november 2016 bytte namn till Axiell Media). Efter mindre än ett dygn fanns den att köpa hos de flesta stora nätbokhandlare. Adlibris,  CdonDito (Bokus) m.fl. Priset varierar mellan 74 och 79 kronor. Och den kan lånas på alla de bibliotek som är anslutna till Elib (Axiell Media). Finns den inte omedelbart tillgänglig kan man fråga efter den. Från att boken registrerades på Elib söndagkvällen den 19 januari har det gått otroligt snabbt. Man häpnar över den moderna tekniken! Den kommer även att bli registrerad på Kungliga Bilioteket (Libris), men det tycks ta lite längre tid. (PS på plats på Libris den 28 januari). 

cover-ekt-2014Att ”Existentiell livssyn – kristen tro?” nu finns som ebok är helt och hållet en engagerad persons förtjänst, Tomas Walch. Han ska ha ett stort tack och en stor eloge för initiativet och allt arbete han lagt ner. Ett publicerings­bidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm har sedan bidragit till processen.

Det viktigaste med ebokspubliceringen för min del är att boken därmed får en existens i den offentliga kulturen som är oberoende av om jag är i livet. Villkoren för nätboksvarianten på Språk, tro och religion är att den finns och kan hittas så länge avgifterna för domännamn och webbhotell betalas. I den stund fakturorna inte längre betalas så försvinner boken i intet. Nu kommer den att finnas kvar på Elib och vara registrerad, sökbar och läsbar via Kungliga biblioteket (och en massa andra bibliotek) efter att jag vänt näsan i vädret. Det känns bra!

Nätboken

Nätvarianten av boken kommer att finnas kvar på webbplatsen Språk, tro och religion. Det är bland annat ett egenintresse. Det är väldigt smidigt att i mina andra texter och bloggar kunna göra länkade hänvisningar till olika kapitel eller resonemang som finns i boken. Dock försvinner möjligheten att ladda hem boken i sin helhet som .zip- eller .exe-fil. Den möjligheten har använts strax över 600 gånger under den tid från hösten 2003 som det finns fungerande statistik. Det var en elegant lösning för att få tillgång till boken som en hypertextbok på den egna datorn. Den lösningen kom till innan bredbandseran hade börjat. Att bläddra mellan olika delar och filer i en hypertextbok på Internet uppkopplad med modem var ingen höjdare. Sedan bredbandstekniken slog igenom blev den möjligheten av mindre intresse.

De olika bokkapitlen, nio stycken (en fil för varje kapitel) har laddats ner strax över 49 000 ggr (sökmotorer är ej medräknade) från september 2003 till och med juli 2013 (då statistiken hoppade ur led – ännu inte fixat av mitt webbhotell). Om man dividerar det med 9 (antalet kapitel) så skulle man kunna säga att boken laddats ner strax över 5 400 ggr under den tiden. Då är det värt att notera att det sista bokkapitlet kom på plats i november 1998. De nästan 5 år som boken fanns på plats på Internet innan en modern statistikfunktion kom på plats i september 2003 är inte medräknade. Den som är nyfiken på nedladdningsstatistiken för bokens olika delar under de år det funnits fungerande statistik kan kolla det på en särskild sida på Språk, tro och religion.

Arkivering och död

Det är dock inte helt sant att boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” skulle helt försvunnet när jag slutade betala fakturorna. När jag för ett antal år sedan hade lite ågren kring den detaljen tog jag kontakt med Kungliga Biblioteket. Jag fick då veta att den var inläst i KB:s stora internetprojekt Kulturarw3 som pågick från 1996 och några år in på 2000-talet. Man läste då in och arkiverade allt på den svenska delen av internet. Men förutsättningen för att hitta ”Existentiell livssyn – kristen tro?” var att man satt vid en dator på KB och dessutom visste internetadressen. Det inlästa materialet var inte indexerat och därmed inte sökbar på boktitel och namn. Det kan dock ha ändrats med förbättrade sök- och indexeringsverktyg. Killen jag hade kontakt med berättade då att det även fanns ett stort amerikanskt arkiveringsprojekt – http://www.archive.org. Det visade sig att den även fanns där. Men även där måste man kunna webbadressen. Den första arkiveringen på archive.org gjordes i april 2000 på den då gällande webbadressen: http://home.swipnet.se/~w-74318/. Sedan hösten 2001 är det http://www.existentiell-tro.net som gäller. Den senaste arkivuppdateringen gjordes så sent som den 2 januari i år, dvs 2014. Se vidare på Arkivinformation  på Språk, tro och religion.

Lite historik kring ebokspubliceringen

Egentligen börjar publiceringshistorien redan i april 2010. Då tog en för mig okänd person, Tomas Walch, kontakt. Han hade av tillfälligheter hittat boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” på Internet. Och var entusiastisk! I bakgrunden fanns att han var rejält frustrerad kring försiktigheten och rädslan i det teologiska landskapet och att det var en bidragande anledning till att han hade avbrutit sina teologistudier. Han tycker redan då att boken borde ges ut som ebok för att bli mer lättillgänglig – och att eboksformatet dessutom var mer läsvänligt. Det rann sedan ut och jag funderade inte så mycket mer på saken.

I början på juli det gångna året hörde Tomas Walch av sig igen. Han hade noterat att såväl eboksdistributionen som eboksmarknaden hade förändrats rejält under de tre år som gått sedan vår tidigare kontakt. Och tyckte att nu var det dags att ta tag i detta med en ebok om jag inte hade några invändningar. Det hade jag förstås inte. Att Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockhom, som under några år i början på 2000-talet beviljat driftsbidrag till webbplatsen Språk, tro och religion, beviljade publiceringsstöd har underlättat. Dom ska ha tack för stödet!

Några ord om en gammal bok som blivit rykande färsk

Den bok som nu kommer ut som ebok är exakt samma text som kom på plats som nätbok 1998 – 1999. Sista kapitlet publicerades i november 1998. Slutpunkten för vidare ändringar i texten sattes i början av november 1999 (Se vidare Originalpublicering och slutredigering – ett webbproblem (1999)).

Den hypertextredigering som gjordes för den ursprungliga nätversionen har i sina viktigaste delar kunnat användas för eboken. Det innebär att det i eboken finns länkar till noterna – och från noterna tillbaka till insättspunkten i den löpande texten. Det finns även länkar från person- och sakregistret till den text där de omnämns eller används. Även litteraturlistan är länkad. Ibland finns det länkar tillbaka till nyckelbegrepp eller analyser som gjorts tidigare. Hur vanligt det är med denna typ av kvalificerad inre länkning i ebokspublicerade fackböcker vet jag inte.

Nytt är att notdelen har samlats i slutet på eboken. I nätversionen finns noterna i anslutning till respektive kapitel. I en ebok är det uppenbara fördelar att samla noterna på detta sätt. När det gäller nätversionen är det en fördel att noterna finns i samma fil som löptexten. Om man laddar hem ett enskilt kapitel så finns noterna med.

Notdelen eboken är något av en mindre essäsamling där en stor del av noterna har rubriker. Man kan när andan faller på snabbläddra i notdelen och läsa sådant man tycker verkar intressant. Notdelen kommer mer till sin rätt i eboken. Den lösningen är helt Tomas Walch förtjänst.

Har något ändrats?

Om man undrar över hur mitt förhållande till denna nu 15 år gamla text har förändrats kan ett par saker sägas. I stort sett allting står sig och har samma relevans idag. Det gäller såväl de begrepp som arbetas fram som de analyser som genomförs. När det gäller de analyser som är knutna till begrepp som ”den existentiella sorgeparadoxen”, ”ömhetens och medkänslans blick”, ”persongrunden”, ”existentiell tro” så finns det fortfarande inget motsvarande i av mig känd litteratur.

Två saker har dock ändrats. Det gäller min syn på möjligheterna till en tydligt organiserad existentiell, icke-teistisk (ateistisk) struktur inom ramen för Svenska kyrkan. Det gäller också mina bryderier kring etiketten ”kristet” visavi ”icke-kristet” som övergripande etikett på den tolkning av kristen tro som växer fram i boken utifrån de existentiella analyser som görs. Och som formuleras och besvaras i bokens sista kapitel.

Den som vill få en bild av min förändrade hållning på dessa två punkter kan kolla nedanstående texter. Till detta kan sägas att allt material på bloggen i någon mening är sprungna ur denna förändring.

Ett PS till boken som skrevs i juli 2012.
Läskommentarer till ”Handbok för ateister” av Michel Onfray (2006)
Blogg Nr 37. Sökes: Ateistkristen präst med stark förankring i traditionen (februari 2013)
Blogg Nr 31. Temavecka – ”Vad kan man tro på?”. Del 8. Eftertankar. Tro? (november 2012)
Om mig. (Presentation på videobloggen från december 2010).

PS 1. (23.1.2014) Jag hittade följande lilla presentation och kortrecension på förläggaren  Tomas Walch Facebook. Det återges här med skribentens tillstånd. Meningen ”Helt utan flum eller floskler dessutom” värmer lite speciellt.

Se där, kan nu lägga ‘förläggare’ till mina titlar. Det här verket, av Carl Gustaf Olofsson, publicerades ursprungligen (1999) som webbsidor och innehåller en fantastiskt djup och klok analys av människans livsvillkor och den icke-teistiska, existentiella, sidan av kristendomen. Helt utan flum eller floskler dessutom.
Jag hittade boken av en slump och konstaterade snabbt att den förtjänade ett bättre öde. Därför tog jag mig an att transformera webbsidornas nittiotalsfrontpage-kod till en nutida epub. Utgiven i detta format med ISBN och allt kommer boken finnas kvar, den går att referera till och framför allt läsa mycket smidigare. Gör det! (finns även genom biblioteken) DS.

PS 2. (23.1.2014) Visst skulle det vara bra om boken även fanns i tryckt form. Detta apropå att jag fått denna förståeliga önskan. Jag tillhör själv dom som föredrar tryckt text på papper. Men efter tio refuseringar under andra halvan av 1990-talet så la jag ner det. En nätbok på Internet var oändligt mycket bättre än att texten skulle mögla i mina byrålåda. Och när dess existens nu är säkrad genom ebokspubliceringen så är jag för min del nöjd. Sannolikheten att det ska dyka upp någon med en fet plånbok som tillsammans med en intresserad förläggare vill fixa en vanlig bok är ganska obefintlig. Men man vet förstås aldrig. DS.

PS 3. (5.6.2020). ”Existentiell livssyn – kristen tro?” finns sedan den 27 maj 2020 som fysisk bok. Den kan köpas på Internet hos de stora nätbokandlarana. T.ex. Bokus och Adlibris från 269 kronor. Den har ett nyskrivet förord. För övrigt är det samma text som nätboken (1999) och eboken (2014). Den gamla eboken har ersatts med en ny eboksupplaga där det nya förordet ingår. Det är Alternaliv förlag som tagit detta initiativ. Apropå den nya tryckta boken har det tillkommit en ny flik här på bloggen: ”Bok 2020” och en blogg, ”Nr 118”, med historik och en presentation av boken.  DS. 

 

Om Carl Gustaf Olofsson

I am born in 1948 and living in Småland in the south of Sweden. I am writer and webbmaker. I have earned my living as postman, now retired. Now I am earning som extra money by working with wood - look at www.specialsagat.se. I am member in the Swedish Humanist Federation - Humanisterna - since 2010
Detta inlägg publicerades i ateistisk teologi, existensfilosofi, existentiell filosofi, Existentiell livssyn, existentiell teologi, Filosofi, religionsfilosofi, Teologi, Tro-otro-icke-tro och märktes . Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Nr 56. ”Existentiell livssyn – kristen tro?” finns nu att köpa och låna

 1. John Erik Ottosson skriver:

  Gratulerar till ”evigt liv”.
  Ska köpa boken även om jag nog inte hänger med i dina existentiella grubblerier. Jag är ju son till en murare och du till en predikant och jag tror nog att det förra gör livet lite enklare. 🙂

  • Tack Johnny! Du har nog rätt i att predikantarvet, åtminstone i fars tappning, befrämjar ”existentiella grubblerier”. Men dom är inte speciellt svåra eller märkvärdiga. Och detta med att vara son till en murare är utifrån den uppväxtmiljö jag kommer ifrån (passning) definitivt ingen hämsko varken för intellektuell skärpa eller engagemang i livets olika angelägenheter. Ditt ihärdiga frågande och diskuterande i tonåren var viktigt för mig. Murararvet kan dock ha befrämjat en viss sorts handfast distans till alltför luftiga påståenden av både religiös och politisk art. Jag hoppas att boken något sånär ska klara denna handfasta, kritiska murarblick.

 2. John Erik Ottosson skriver:

  Tack för dina vackra ord CG. Jag har nu köpt boken och lovar att läsa valda delar. Återkommer förhoppningsvis med lite vardagsnära reflektioner senare.

  • Kul att du köpt! Apropå ”valda delar” så går det utmärkt att läsa enskilda kapitel. Dock inte kapitel 7 som i stor utsträckning bygger på det som skrivits tidigare. Dessutom är det snärjigt och väldigt teologiskt. Kapitel 9 är också knepigt om man inte läst tidigare kapitel. Om jag skulle rekommendera något så är det kapitel 3 och kanske kapitel 6. Det skulle vara intressant och kanske nyttigt med ”vardagsnära reflektioner” från dig kring dessa kapitel. Kapitel 1 är ett misslyckat försök att ta strid kring begreppet ”religiös” och ”religiositet”. Men jag tycker fortfarande att grundproblematiken är viktig och intressant. Men vad man ska använda för språk och begrepp är fortfarande skrivet i stjärnorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s