Sex teser

Tes 1: Kärlek, medkänsla och förnuft är sårbara kvaliteter som kan ta form och utvecklas mot allt större bärighet i vår kroppsliga, förgängliga existens som människor. I bästa fall kan de utvecklas till gränsöverskridande krafter.
(Inkarnationstesen)

Tes 2: Ett ansvarigt förhållande till ‘samvetets, hjärtats och sanningens röster’ är av avgörande betydelse för att en grundupplevelse av självrespekt, mening och hemhörighet i tillvaron ska kunna utvecklas och fördjupas i våra liv. I detta ingår att erkänna våra nederlag och vår skuld när vi har svikit dessa inre krav och inte fly från den smärta det innebär.
(Ansvarighetstesen)

Tes 3: En villighet att förhålla oss existensutforskande – dvs att ärligt försöka utforska, förstå och erkänna den smärta, tvetydighet och utsatthet som är förbunden med att vara människa – är nödvändig för att medkänsla och kärlek ska kunna ta form i våra liv och utvecklas mot allt större kraft och bärighet.
(Existensvillkorstesen)

Tes 4: Om vi i all vår bristfällighet efter bästa förmåga medvetet bejakar kärlekens, medkänslans och förnuftets tillblivelse och fördjupning i våra egna och andras liv och i världen förstärks en inre process av integration och mognad på ett avgörande sätt.
(Bejakelsetesen)

Tes 5: Ju större mått av av giltig kunskap och bärande gestaltningar det finns i en kultur om möjligheterna och förutsättningarna för kärlekens, medkänslans och förnuftets utveckling hos oss som enskilda människor och i ju större utsträckning denna sida av kulturen är närvarande i människors vardagsliv desto bättre är förutsättningarna för denna inkarnationsprocess hos den enskilda människan i denna kultur.
(Kulturprocesstesen)

Tes 6: Förutsättningarna för ett demokratiskt, människorättsorienterat samhälle att ta form, överleva och fördjupas – lokalt och globalt – är bättre ju fler av dess medborgare som medvetet bejakar kärlekens, medkänslans och förnuftets tillblivelse och fördjupning i såväl det egna livet som i andras och i världen.
(Demokratitesen)

Dessa sex teser kan man argumentera för och emot i termer av sant och falskt. Det innebär att de har någon sorts referens till den verklighet vi lever i som människor (se vidare den filosofisk- ontologiska diskussionen i kapitel 9: ”Kunskapsanspråk och verklighetsförankring”).

Teserna utvecklas på ett genomarbetat sätt i kapitel 2, 3 och 4 i boken ”Existentiell livssyn – kristen tro?”. De bör diskuteras och skärskådas utifrån alla de empiriska, analytiska och erfarenhetsmässiga kunskapsmedel som står oss till buds. Den första och viktigaste frågan är vad vi har för personliga erfarenheter som talar för respektive emot deras giltighet.

En komprimerad bakgrund till dessa sex teser finns i texten ”Kunskapsfråga och vision”.

Till teserna 2, 3 och 4 kan tilläggas: Om de är sanna gäller de oberoende om vi tror på en personligt handlande Gud eller ej, oberoende om vi tror på ett liv efter döden eller ej, oberoende om vi betraktar oss som religiösa eller ej. De gäller i så fall i samma mån för muslimer, judar, hinduer, buddhister, kristna och ateister.

Kunskapsfråga och vision.

Anmärkning: För att undvika missförstånd kan det vara klokt att säga några ord om benämningen på tes 1, inkarnationstesen. Begreppet ”inkarnation” används här utifrån ett sekulärt och evolutionärt grundperspektiv. Något som inte finns, något som bara rymts som möjlighet, blir till, blir kött, får existens. När naturkonstanterna hade fixerats i Big Bang så rymdes möjligheten till stjärnor och planeter, till liv, till medvetande och tänkande, till språk, till text (och film, datorer, bilar, flygplan etc etc) – och de viktiga kvaliteter som här sammanfattas med orden ”kärlek, medkänsla och förnuft”. Att det sedan tagit årmiljarder för dessa kvaliteter att ta form, realiseras, inkarnera tillhör den fascinerande och ytterligt märkvärdiga kunskap vi som människor frambringat om vår existens de senaste hundrafemtio åren. (För en vidare diskussion kring detta se ”Skrift, ande och kultur” – ingår som kapitel 4 i ”Existentiell livssyn – kristen tro”).

PS. (januari 2014). Sedan den 20 januari 2014 är nätboken ”Existentiell livssyn – kristen tro?” (1999) tillgänglig som ebok via Elib och Alternaliv förlag. Detta gjordes genom ett inititiv från det för mig helt okända förlaget Alterenaliv. Ett publiceringsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskaet i Stockholm underlättade.  Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar, t.ex Adlibris, eller lånas på bibliotek.  Se vidare blogg Nr 56! DS. 


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20200604-300p-110919.jpg
.
PS 2.
(oktober 2021). I slutet på maj 2020 kom ”Existentiell livssyn – kristen tro?” ut som tryckt bok. Det var genom ett helt oväntat initiativ från förlaget Alternaliv som 6 år tidigare gett ut boken som ebok. Den finns hos de flesta internetbokhandlar, t.ex. Bokus och Adlibris. Den finns på ett antal bibliotek. Om den inte finns på ditt bibliotek så fråga efter den. För den otåligt nyfikne så finns boken fortfarande kvar på internet som nätbok. Dock utan det nya förordet. 

 

 

Carl Gustaf Olofsson
Oktober 2002 – februari 2008 – januari 2011

En kommentar till Sex teser

  1. Agneta Stenkula skriver:

    Gillar vad du skriver! Agneta Stenkula

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s